Reverzní dveře

Reverzní dveře

SOUBOR. Reverzní dveře je divadelní soubor kolektivního autorského divadla, který tvoří studenti a absolventi ADaV JAMU v Brně. Jde o divadlo tématu, kterému je typická společná tvorba, v níž se každý člen souboru podílí na vzniku všech složek inscenace – v první řadě tématu naší výpovědi, v neposlední pak jejího inscenačního řešení. Vedle vlastní tvorby současných divadelních inscenací fungují Reverzní dveře jako tvůrčí laboratoř s možností zkoumání a odborné reflexe autorského divadla.

HISTORIE. Reverzní dveře vznikly v říjnu roku 2010 z iniciativy tehdy ještě studentky doktorského studia Kamily Kostřicové (Konývkové) na DF JAMU v Brně. Původní umístění činnosti souboru jako volitelného předmětu ve studijních plánech Ateliéru divadla a výchovy se postupně rozšiřovalo na svébytně fungující víceméně ustálené uskupení lidí spojených specifickým pohledem na tvorbu i život. Soubor čím dál častěji vyjížděl na různé přehlídky a festivaly v ČR i v zahraničí a překračoval tak hranice domovské akademické půdy.

SPOLEK. Od roku 2018 Reverzní dveře fungují jako samostatný spolek (Reverzní dveře z.s.), který má v současné době zázemí ve spřáteleném Divadle Trám ve Svitavách a Klubu Leitnerova v Brně. Záštita Divadelní fakultou JAMU v Brně však stále trvá a hlavní výzkum autorského divadla probíhá právě tam.

FESTIVALY. Soubor každoročně reprezentuje Divadelní fakultu JAMU na mnoha přehlídkách a festivalech v tuzemsku (FEMAD, Jiráskův Hronov, mezinárodní festivaly Soukání či Zlomvaz), ale i v zahraničí (soubor již účinkoval ve Francii, Izraeli, Rakousku, Německu, Španělsku, Litvě, Černé Hoře, Bulharsku a Rumunsku).

 

Kontakt

tel: 54259 1346
e-mail: kostricova@jamu.cz
UČO: 12828
odborná asistentka
Mozartova 1, Brno 662 15
1NP dveře 5