Aktuality

 

 

V roce 2022 je naše škola (fakulta) zapojena do společného projektu CRP 18+ (Centralizovaný rozvojový projekt). Garantem tohoto rozvojového projektu je Česká zemědělská univerzita a klade si za cíl sjednotit praktiky a postupy pro zpětnou vazbu od absolventů. Součástí setkávání a práce v pracovních skupinách bude předání zkušeností a know how s ostatními zapojenými vysokými školami a zároveň podpora při sestavování budoucích dotazníků. Tento CRP projekt bude zakončen konferencí na konci roku 2022. 

V roce 2021 proběhlo mezi absolventy dotazníkové šetření. Osloveni byli přes sociální sítě a web školy. Závěrečnou zprávu si můžete přečíst zde... 

V březnu 2022 byl absolventům rozeslán dotazník s názvem Uplatnitelnost absolventů DF JAMU s odstupem 6 měsíců po ukončení studia a závěrečnou zprávu si můžete přečíst zde. 

V dalším období plánujeme zavést následující zpětnovazební procesy

Dotazník pro absolventy 6 měsíců od ukončení studia 

Dotazník pro absolventy 2 roky od ukončení studia 

Dotazník pro absolventy 5 let od ukončení studia

Sledovat nás můžete i na Facebooku Absolventi DF JAMU.