Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Posluchačem U3V na DIFA JAMU se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku bez  ohledu na dosažené vzdělání, a který vyplní přihlášku, uhradí zápisné (prosím neplaťte je dříve, než obdržíte zvací dopis a složenku!) a je zařazen do kurzu. Upozorňujeme, že vzhledem ke kapacitním možnostem fakulty je počet účastníků omezen a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o navazující program, budou přednostně do kurzů zařazeni uchazeči, kteří nemohli být z kapacitních důvodů přijati v roce 2016, a absolventi kurzů z let minulých.