Zápis studentů nastupujících ke studiu proběhne 1. září!

 

Zápis studentů nastupujících do prvních rončíků

Zápis pro všechny studenty nastupující do prvních ročníků proběhne 1. září od 10.00 v místnosti č. 104 (Mozartova 1, první patro). Zápis je POVINNÝ a týká se všech studentů nastupujících do bakalářského, magisterského či magisterského navazujícího studia (s výjimkou studentů, kteří u nás absolvovali bakalářský program a pokračují v navazujícím magisterském studiu). 

Těšíme se na Vás! 

DF