Zapojte se do studentské grantové soutěže!

Studentská grantová soutěž 2022

III. kolo

Vyhlašujeme studentskou grantovou soutěž pro rok 2022 na podporu výzkumných projektů prováděných studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného DF JAMU. Termín odevzdání návrhů projektů je do 16. května 2022 včetně. Návrhy projektů musí být odevzdány elektronicky na e-mail oplatkova@jamu.cz.

Délka řešení studentského projektu je 12 až 36 měsíců. Předpokládaná doba zahájení je mezi 1. 6.-15. 6. 2022. Návrh projektu obsahuje: název projektu, jméno řešitele a jména členů řešitelského týmu (včetně názvu studijního programu/specializace/ateliéru/pracoviště), cíle, obsah, časový harmonogram, metodologii řešení projektu, předpokládané výstupy včetně plánované prezentace, zdůvodněné finanční požadavky. Návrh musí být odevzdán na předepsaném formuláři (k dispozici ZDE nebo na adrese oplatkova@jamu.cz). Návrh projektu můžete konzultovat s předsedkyní výběrové komise doc. MgA. Hanou Průchovou, Ph.D. (pruchova@jamu.cz, tel. č. 603 396 033). 

Kompletní vyhlášení soutěže najdete zde: DF_vyhlaseni_SV2022_III.kolo

Více o podpoře tvůrčích činností najdete zde