Nabídka kurzů U3V

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK PRO ROK 2020

Jak vzniká divadlo X

Kapitoly z dějin světového a českého divadla

13. února – 30. dubna 2020

13. 2. prof. PhDr. Václav Cejpek

Divadlo v pravěku a starověku

Rituální kořeny divadla a antické divadlo v Řecku a v Římě

20. 2. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

Divadlo v pravěku a starověku

Náboženské a světské divadlo v čase středověku

27. 2. Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Commedia dell´arte v minulosti i dnes

Přednáška představí fenomén italského renesančního profesionálního divadla
a jeho vliv na divadelníky dalších generací. Připomene jeho hlavní výrazové
prostředky a některé z významných zahraničních i českých inscenací.

5. 3. doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

Klasicistní a barokní evropské divadlo

V17. století se aktuální divadelní tendence začaly řídit zejména ve Francii přísnými pravidly a rozvoj evropského divadla této doby se formoval ve znamení normativnosti, jejímž předobrazem bylo zejména antické divadlo. V 18. století se klasicistní normativnost začala povolovat a hovoříme o osvícenském klasicismu, který se výrazně projevil nejen ve Francii, ale také vAnglii, Itálii a dalších zemích.

12. 3. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

Preromantické a romantické divadlo

Divadlo velkých témat a velkých citů

19. 3 doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

Realistické a naturalistické divadlo

Realistické tendence v divadelním umění se začaly naplno projevovat ve druhé polovině 19. století po završení romantismu. Ukážeme si je na příkladě divadelního souboru Meiningenští, jejichž zásluhou se divadelní realismus rozšířil napříč Evropou. Snaha divadla o přesné až fotografické zachycení skutečnosti se projevila v tendencích naturalismu v poslední třetině 19. století a předznamenala modernistické divadelní principy.

26. 3. prof. PhDr. Václav Cejpek

Moderní divadlo

Některé směry vývoje divadla ve 20. století, hledání smyslu formy divadelního umění vsoučasnosti

 

9. 4. Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Český divadelní romantismus Hledání vlastního jazyka, koncepce národa, divadlo jako hlavní médium tzv. národního obrození, žánry a témata romantických her, rozvoj herectví, osobnosti romantického divadla, jednota pro divadlo české

 

2. 4. 2020 přednáška nebude zdůvodu konání Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020 na DF JAMU.

 

16. 4. Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Česká divadelní moderna a avantgarda

Výrazné uplatnění impresionismu a symbolismu, nejednotnost generace 90. let, radikální změna ve vedení ND, Kvapil, Hilar. Avantgarda – Devětsil, poetismus, Osvobozené divadlo, Frejka, Honzl, Voskovec a Werich, E. F. Burian.

23. 4. PhDr. Jaroslav Blecha

Glosy k dějinám světového a českého loutkového divadla

Stručný exkurs do historie světového a českého loutkového divadla. Seznámí posluchače s kořeny loutkového divadla,s podstatnými teritoriálními a charakteristickými dobovými podobami loutkářství a zejména s vývojovými přeměnami loutkového divadla v kontextu evropského kulturního systému.

30. 4. Mgr. Jitka Ciampi Matulová, Ph.D.

Scénografie raného novověku

Divadlo a scénografie 16. – 18. století jako odraz reprezentačních strategií dobové aristokracie.

 

 

V květnu 2020 proběhne SLAVNOSTÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ U3V VAULE DIVADELNÍ FAKULTY.

POZNÁMKA: Změna termínu a případná změna tématu přednášek vyhrazena.