Vyhlašujeme Call for Proposals na naši konferenci!

 

Mezinárodní divadelní konference 2022

Vyhlašujeme Call for proposals letošního ročníku Mezinárodní divadelní konference DF JAMU. Tématem pro rok 2022 je Touching Limits / Crossing Borders of Theatre a konference se uskuteční 10. – 12. listopadu 2022. 

Letošním tématem navazujeme na loňský ročník s ambicí jej dále rozvíjet. V roce 2021 jsme věnovali pozornost novým obzorům, ke kterým se divadlo v teorii i praxi rozšiřuje. V roce 2022 cítíme potřebu zaměřit se na turbulentní přechodové zóny v oblasti scénického umění a na jeho okrajích. Jak takové zóny vnímáme – jsou to hranice, kterých musíme dosáhnout a kterých se dotknout, nebo hranice, které chceme překročit?

Kompletní Call for Proposals najdete na webových stránkách konference