Kabinet jazyků

Kabinet jazyků Divadelní fakulty JAMU zajišťuje studentům výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Angličtina pro úplné a notorické začátečníky se na DF nevyučuje, předpokladem pro účast na výuce je úroveň A1 – A2. Ostatní jazyky (N, F, Š, R) jsou nabízeny i pro úplné začátečníky. Koncepce výuky cizích jazyků je zaměřena na rozvoj a zdokonalení jazykových dovedností a komunikačních schopností, přičemž důraz je kladen na odbornou terminologii v kontextu daného oboru dramatických umění.

V 1. ročníku bakalářského studijního programu a magisterského studijního programu si studenti volí jeden povinný cizí jazyk a výuku absolvují v průběhu prvních 4 semestrů studia. Výjimku tvoří studenti Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie a Ateliéru Divadlo a výchova pro Neslyšící, kteří mají povinnou výuku angličtiny. Kromě povinného jazyka si studenti mohou zapsat další cizí jazyk z nabídky celofakultních volitelných předmětů.

Docházka na výuku je povinná, minimální účast na hodinách je 70 %. Zimní semestr je ukončen klasifikovaným zápočtem, letní semestr zkouškou.

Pokud student zažádá o uznání jazyka na základě jazykového certifikátu nebo pokud se domnívá, že úroveň cizího jazyka, jež ovládá, převyšuje požadavky kurzu, má právo požádat o složení tzv. „opt-out“ zkoušky. Žádost musí být podána na začátku zimního semestru 1. ročníku, v období „Změn v zápisu předmětů“. Podrobnější informace k obsahu zkoušky, která zahrnuje učivo ze všech čtyř semestrů výuky, obdrží student od příslušného pedagoga cizího jazyka.

Rozvržení výuky povinného cizího jazyka dle počtu hodin a oborů:

      1. 2 x 90 minut týdně:

Audiovizuální tvorba a divadlo (1. a 2. ročník)

Divadelní dramaturgie (1. a 2. ročník)

Činoherní režie (1. a 2. ročník)

Divadelní produkce (1. a 2. ročník)

Jevištní management a technologie (1. a 2. ročník)

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (1. a 2. ročník)

                              B.  1 x 90 minut týdně:

Činoherní herectví (1. a 2. ročník)

Divadelní produkce (3. ročník)

Divadlo a výchova (1. a 2. ročník)

Divadlo a výchova pro Neslyšící (1. a 2. ročník)

Fyzické divadlo (1. a 2. ročník)

Muzikálové herectví (1. a 2. ročník)

Scénografie (1. a 2. ročník)

 

Kabinet jazyků