JAMU v Brně připravuje nový web

JAMU v Brně připravuje nový web

Janáčkova akademie múzických umění v Brně si letos připomíná 70 let od svého založení.  Významné jubileum však není jenom příležitostí k ohlédnutí se zpět, ale zejména k pohledu do budoucna. Jedním z projektů, které mají nakročeno do nadcházejících období je i nový webový portál JAMU. Od nového akademického roku nabídne portál přístup k informacím z obou fakult i ostatních součástí v jednotném rozhraní. Zároveň umožní lépe vyhledávat a zobrazovat informace, které jsou dostupné v informačním systému školy (tedy například popisy předmětů, profily pedagogů, archiv závěrečných prací).

Technologie, na kterých portál poběží, také dovolí přidávat registr uměleckých děl, kalendář, obchodní centrum a jiné užitečné aplikace.

Naším cílem je také umožnit lepší přístup z mobilních zařízení.

David Lobpreis
Referent pro vnější vztahy
JAMU v Brně
Beethovenova 2, 662 15 Brno
www.jamu.cz