Řízení ke jmenování profesorkou doc. Slavíkové a habilitační řízení dr. Šotkovského

 

 

V pátek 14. května 2021 od 11:00 hod. je jedním z bodů programu jednání Umělecké rady Divadelní fakulty řízení ke jmenování profesorkou doc. MgA. Hany Slavíkové, Ph.D a habilitační řízení MgA. Jana Šotkovského, Ph.D.

Zmíněná část zasedání je veřejná. V případě zájmu o odkaz on-line zasedání kontaktujte Mgr. Kláru Vikovou, e-mail: vikova@jamu.cz.