FAQ/Životní situace

Přerušení studia

Pokud z vážných důvodů potřebujete studium přerušit, informujte se nejdříve u vedoucího svého ateliéru a následně případně na Studijním oddělení DF. Žádost je nutné podat před počátkem akademického roku, nesmí být překročena maximální doba přerušení (pro Bc. a Mg. maximálně 2 roky, pro Ph.D. maximálně 3 roky a nelze přerušit před nástupem do 1. ročníku.

Poplatky za studium

V případě potřeby se informujte na Studijním oddělení rektorátu JAMU na Beethovenově ulici v Brně.

Vymazání či přesun zapsaného předmětu

Student má právo 2x za studium požádat o zrušení zápisu volitelného předmětu. Dvakrát za studium může student také požádat o přesun povinného nebo povinně volitelného předmětu do dalšího ročníku.

Uznání předmětu nebo státní zkoušky

Je možné požádat o uznání předmětů splněných na jiné vysoké škole nebo v jiném studiu na JAMU. Uznat nelze splnění předmětu, od splnění kterého uplynulo více jak 5 let.

Státní zkoušku nelze uznat.