Theatre Symposium Brno

Mezinárodní Divadelní sympozium Brno je bienální akcí, jejíž téma se s každým ročníkem mění. Cílem sympozia je umožnit interdisciplinární dialog mezi teoretiky i praktiky konkrétního zaměření. U kulatého stolu probíhá každé dva roky živá diskuze na téma současné formy divadelní režie a různých přístupů k výuce tohoto oboru na univerzitách. Sympozium navazuje na bohatou tradici konferencí divadelní antropologie, kterou fakulta pořádala od roku 1996, a vyniká účastí mnoha významných osobností. Jména jako Richard Schechner, Nicola Savarese, Joachim Fiebach, Ivo Osolsobě, Ivan Vyskočil nebo Bořivoj Srba ostatně mluví za vše. Tady se o symposiu dozvíte všechno podstatné: http://theatresymposiumbrno.cz/