Volby děkana/děkanky Divadelní fakulty JAMU!

 

 

Akademický senát Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje volby děkana/děkanky pro funkční období 16. října 2024 do 15. října 2028

 

  1. Od 24. října 2023 do 6. listopadu 2023 můžete navrhovat kandidáty na děkana/děkanku! Návrhy osob, které by se mohly ucházet o funkci děkana, může podat každý člen akademické obce Divadelní fakulty, a to zasláním návrhu osoby na kandidáta na e-mail: senatdf@jamu.cz. Zaslaný návrh musí být odeslán ze školní adresy (návrhy odeslány z osobních adres členů akademické obce nebudou akceptovány) a musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, dále telefonický kontakt a e-mailovou adresu navrhovaného.
  2. 8. listopadu 2023 ve 20:00hod se bude konat zasedání Akademického senátu DF JAMU, při kterém členové senátu vyberou z podaných návrhů osoby, které v období od 9. listopadu 2023 do 19. listopadu 2023 osloví se žádostí o vyjádření písemného souhlasu s možnou kandidaturou.
  3. 20. listopadu 2023 předsedkyně AS DF JAMU zveřejní, ve veřejné části internetových stránek DF JAMU, seznam kandidátů, a to v abecedním pořadí.
  4. Kandidáti v termínu do 15. ledna 2024 předloží předsedkyni AS DF JAMU svůj životopis s uvedením profesních zkušeností a svůj program. Tyto programy a životopisy budou zveřejněny na úředních deskách fakulty dne 16. ledna 2024; nepředloží-li kandidát svůj životopis nebo program řádně a včas, platí, že od své kandidatury odstoupil a bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů.
  5. Kandidáti zapsaní na seznamu kandidátů přiblíží své programy na veřejném zasedání AS DF JAMU v místnosti č. 104 (Mozartova), které se uskuteční dne 14. února 2024. Nepředstaví-li kandidát svůj program, platí, že od své kandidatury odstoupil a bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů. Pořadí vystupujících kandidátů bude určeno losem. Toto zasedání AS DF s patřičným prostorem pro dotazy a diskusi předpokládá širokou účast členů akademické obce DF JAMU. Po skončení diskuse bude AS DF JAMU hlasovat o návrhu na jmenování děkana. 

 

Kompletní vyhlášení je zde, věnujte mu prosím pozornost! Vyhlášení voleb děkana DF_2023

 

Vývěska Akademického senátu DF JAMU: https://is.jamu.cz/auth/noticeboard/skola/as/as_difa/ 

 

Vývěska Akademického senátu DF JAMU: https://is.jamu.cz/auth/noticeboard/skola/as/as_difa/