Salon původní tvorby

Salon původní tvorby je festival scénického čtení a inscenací na náměty původní tvorby podnětů studentů Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s již třicetiletou tradicí konání.

Na základě veřejné výzvy probíhá začátkem roku sběr autorských textů studentů Divadelní fakulty. Nedlouho poté je pořádána burza původních textů, na které si kdokoliv z řad studentů může vybrat konkrétní text, který následně zpracuje do podoby scénického čtení či divadelní inscenace.

V průběhu dvoudenního festivalu jsou pak tyto umělecké výstupy prezentovány na půdě Divadelní fakulty. V návaznosti na tuto studentskou produkci pak jako doprovodný festivalový program pořádáme řadu diskuzí, přednášek či workshopů. 

Festival Salón původní tvorby poskytuje studentům uměleckých oborů prostor k prezentaci vlastní dramatické umělecké tvorby. Podporuje a zvyšuje tak přirozeně motivaci tvořit, ať už se jedná o psaní dramatických textů, či jejich následnou interpretaci skrze režii, dramaturgii a herectví.

Salon původní tvorby vzniká za finančního přispění grantu DILIA.

 

Zveřejňujeme texty pro burzů textů pro letošní ročník 2024!

 

Veškeré zúčastněné autorské texty jsou každoročně vydávány ve sbornících, které najdete zde: 

 

Salón původní tvorby 2023

Sborník obsahuje 63 autorských textů (v češtině a angličtině), které vznikly pro dvě různé příležitosti. Tou první je festival Salón původní tvorby, který studentům všech oborů JAMU poskytuje prostor k prezentaci literárních děl. Některé ze vzniklých textů byly veřejně prezentovány (formou scénického čtení, divadelní inscenace či jinak) během dvoudenního setkání (konalo se 10.–11. března 2023). Druhá část textů pochází ze soutěže Havlovské aktovky – soutěže o nejlepší původní krátkou divadelní hru podle hry Václava Havla, kterou pořádá Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s The Václav Havel Library Foundation v New Yorku.

Salón původní tvorby 2023. Brno: JAMU, 2023. ISBN 978-80-7460-214-6. 

 

Salón původní tvorby 2022

Sborník k 29. ročníku festivalu Salón původní tvorby JAMU, který proběhl na Divadelní fakultě ve dnech 11.–12. března 2022. Svými básnickými, prozaickými i dramatickými díly do něj přispělo 23 autorů studujících různé obory na Divadelní fakultě JAMU.

Salón původní tvorby 2022. Brno: JAMU, 2022. ISBN 978-80-7460-196-5.

 

SALÓN PŮVODNÍ TVORBY 2021

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU, které vznikly v rámci 28. ročníku festivalu Salón původní tvorby.

SALÓN PŮVODNÍ TVORBY 2021. Brno: JAMU, 2021. ISBN 978-80-7460-182-8.

 

Salon. (Sm)art Solutions – Salón původní tvorby 2020

Téma 27. ročníku Salónu původní tvorby se zabývá problematikou nahraditelnosti člověka umělou inteligencí a také otázkou nahrazení reality virtualitou, mezilidské komunikace její simulací, kultury mediálním prefabrikátem nebo tradice bezhlavým pokrokem. Je ještě potřeba komunikovat tváří v tvář? Není na čase přestat pochybovat? Je umění opravdu tak důležité, nebo je pouhým přežitkem?

Salon. (Sm)art Solutions – Salón původní tvorby 2020. Brno: JAMU, 2020. ISBN 978-80-7460-173-3.

 

TÉMA. Salón původní tvorby

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU, které vznikly v rámci festivalu Salón původní tvorby.

TÉMA. Salón původní tvorby. Brno: JAMU, 2019. ISBN 978-80-7460-154-5.

 

MOLOCH. Sborník literárních prací posluchačů Divadelní fakulty JAMU. 25. ročník Salónu původní literární tvorby JAMU 2018

Již 25. ročník Salónu původní tvorby se zabývá otázkami spojenými se způsoby a hledisky poměřování užitečnosti produkce člověka a zároveň chce upozornit na moc, substanci a systém, který naši práci a výsledné produkty hodnotí.

MOLOCH. Sborník literárních prací posluchačů Divadelní fakulty JAMU. 25. ročník Salónu původní literární tvorby JAMU 2018. Brno: JAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-132-3.

 

ZTRÁTA PAMĚTI – Sborník literárních prací posluchačů Divadelní fakulty JAMU

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU z 24. ročníku festivalu Salón původní tvorby.

ZTRÁTA PAMĚTI – Sborník literárních prací posluchačů Divadelní fakulty JAMU. Brno: JAMU, 2017. ISBN 978-80-7460-115-6.

 

NEMOCTEXTU – Salón původní literární tvorby 2016

Texty z 23. ročníku festivalu Salón původní tvorby, který organizují studenti Divadelní fakulty JAMU.

NEMOCTEXTU – Salón původní literární tvorby 2016. Brno: JAMU, 2016. ISBN 978-80-7460-094-4.

 

SALÓN původní tvorby 2015

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU z 22. ročníku festivalu Salón původní tvorby.

SALÓN původní tvorby 2015. Brno: JAMU, 2015. ISBN 978-80-7460-076-0.

 

Salon 2014 – sborník textů

Texty z 21. ročníku festivalu Salón původní tvorby, který pořádají studenti Divadelní fakulty JAMU.

Salon 2014 – sborník textů. Brno: JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-053-1.

 

Salón původní tvorby 2013 – Dejte si dvacet

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU z 20. ročníku festivalu Salón původní tvorby.

Salon původní tvorby 2013 – Dejte si dvacet. Brno: JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-034-0.

 

Salón původní tvorby 2012

Texty z 19. ročníku festivalu Salón původní tvorby, který organizují studenti Divadelní fakulty JAMU.

Salon původní tvorby 2012. Brno: JAMU, 2012. ISBN 978-80-7460-014-2.

 

Salón původní tvorby 2011

Již 18. ročník festivalu Salón původní tvorby se konal v roce 2011. Sborník obsahuje texty z tohoto festivalu.

Salon původní tvorby 2011. Brno: JAMU, 2011. ISBN 978-80-86928-91-3.

 

Snídaně, oběd, večeře – 11. salon původní tvorby

Sborník textů studentů Divadelní fakulty JAMU ze 17. ročníku festivalu Salón původní tvorby.

Snídaně, oběd, večeře – 11. salon původní tvorby. Brno: JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-73-9.

 

Ty texty – 9. salon původní tvorby

Sborník příspěvků, které byly prezentovány na 9. ročníku Salónu původní tvorby, obsahuje třiačtyřicet dramatických her, hříček, povídek, básní apod. tehdejších studentů (např. J. Hájka, L. Sůvy, M. Jurmana, J. Honzírka, J. Režného, P. Trtílka, T. Semotamové, V. Borůvkové, J. Kubíkové ad.).
Ty texty – 9. salon původní tvorby. Brno: JAMU, 2002. ISBN 80-85429-66-7.