Salon původní tvorby

Salon původní tvorby je festival scénického čtení a inscenací na náměty původní tvorby podnětů studentů Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s již pětadvacetiletou tradicí konání.

Na základě veřejné výzvy probíhá začátkem roku sběr autorských textů studentů Divadelní fakulty. Nedlouho poté je pořádána burza původních textů, na které si kdokoliv z řad studentů může vybrat konkrétní text, který následně zpracuje do podoby scénického čtení či divadelní inscenace.

V průběhu dvoudenního festivalu jsou pak tyto umělecké výstupy prezentovány na půdě Divadelní fakulty. V návaznosti na tuto studentskou produkci pak jako doprovodný festivalový program pořádáme řadu diskuzí, přednášek či workshopů. 

Veškeré zúčastněné autorské texty jsou každoročně vydávány ve sbornících.

Festival Salón původní tvorby poskytuje studentům uměleckých oborů prostor k prezentaci vlastní dramatické umělecké tvorby. Podporuje a zvyšuje tak přirozeně motivaci tvořit, ať už se jedná o psaní dramatických textů, či jejich následnou interpretaci skrze režii, dramaturgii a herectví.

Salon původní tvorby vzniká za finančního přispění grantu DILIA.

Web Salonu