Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2022!

 

 

Vyhlašujeme studentskou grantovou soutěž DF JAMU pro rok 2022 (dále jen „soutěž“) na podporu výzkumných projektů prováděných studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného DF JAMU. Termín odevzdání návrhů projektů je do 10. ledna 2022 včetně. Návrhy projektů musí být odevzdány buď elektronicky na e-mail oplatkova@jamu.cz, nebo prostřednictvím IS JAMU–nahráním vyplněného formuláře do aplikace Úřadovna.

 

Kompletní vyhlášení najdete ke stažení zde: DF_Vyhlaseni_SV2022; případně i na webu studentské grantové soutěže, kde se můžete podívat, které projekty byly podpořeny v minulých letech a kdo se na nich podílel.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na: 

MgA. Petra Rút Oplatková
Manažer interních projektů
e-mail: oplatkova@jamu.cz
UČO: 20992
Manažer interních projektů
Pracoviště Funkce
Projektová kancelář Manažer interních projektů